Welkom bij Bradi-Barth.org

In october 2000 heeft de kunstenares Bradi Barth de vzw “Herbronnen” gesticht.

Deze vzw werd door haar aangeduid als de algemene legataris voor haar bezit en haar kunstwerken.

Bradi heeft voor haar vzw het hierna vermeldde doel vastgelegd :

  • Evangelisatie onder iedere vorm
  • Materiële en financiële hulp aan missionarissen

Dit doel :

  • in eenheid met de Bisschop van Rome
  • in eenheid met Christus
  • onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw

De vzw “Herbronnen” is dus opgericht door Bradi Barth om de boodschap van Christus over te brengen en te verspreiden in eenheid met de Paus en onder de bescherming van de Maagd Maria.

Sinds juni 2023 zijn de activa en rechten van Herbronnen overgedragen aan de Pauselijk Stichting "Hulp aan de Kerk in Nood", waarmee Bradi uitgebreid heeft samengewerkt..

De verspreiding van haar werk gebeurt op de volgende wijze :

  • Een permanente tentoonstelling van 36 schilderijen over het leven van de Maagd Maria uit het boek “Magnificat”. Deze schilderijen zijn, op afspraak, te bezichtigen in het klooster van de "Zusters van Liefde", Hospitaalstraat, 24 à 8610 Kortemark (tél : + 32 (0)51 56.62.00).  Dit stadje ligt op ongeveer 30 minuten van Brugge.
  • Het uitlenen van haar originele schilderwerken voor het organiseren van tentoonstellingen.
  • De verkoop van schilderijen, boeken en brochures : “Magnificat” – “Via Crucis”-“Rex Tuus”-“Venit”- prentkaarten, affiches enz.

De inkomsten van de vzw komen voort uit de verkoop van de schilderijen van Bradi, het innen van auteursrechten alsook van giften.


Tél : + 32 (0)9 221.69.61
Email : infos-fr@bradi-barth.org

Bank rekening IBAN : BE91 4176 0144 9176       BIC : AXABBE22

Doneren aan Herbronnen vzw

Uw taal / Votre langue / Your language / Su idioma