Biografie van Bradi Barth

Navigatie : Start
Biografie van Bradi Barth

Bradi BARTH is in 1922 geboren in Sankt-Gallen (Zwitserland).

Zij was de derde in een familie van vier kinderen. Ze bracht haar jeugd door in Chur waar haar vader chirurg was. Haar moeder hield zich bezig met de opvoeding van de kinderen en de zorg voor haar echtgenoot in het gezin.

Vanaf zeer jonge leeftijd, had Bradi een bijzondere aandacht voor de schilderkunst. Na haar humaniora, heeft ze nochtans eerst een cursus gevolgd voor kleuterleidster en nadien , op het einde van de oorlog in 1945, heeft ze het diploma van onderwijzeres behaald.

Met deze diploma’s in haar bezit, heeft ze het jaar daarop (in 1946) haar studies aangevat in Gent (België) aan de  “Kunstakademie” . Deze studies werden bekroond met het bekomen van een gouden medaille.

Zij heeft toen beslist zich definitief te vestigen in België. Ze is steeds ongehuwd gebleven ten einde zich volledig aan de kunst te kunnen wijden.

Haar werk maakte en maakt nog altijd deel uit van vele tentoonstellingen in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika. Op dit ogenblik zijn  haar werken hoofdzakelijk in het bezit van privé-collecties.

Gedurende de laatste 20 jaar van haar loopbaan, heeft Bradi zich bijna uitsluitend gegeven aan de religieuze kunst omdat zij ervan overtuigd was dat haar artistieke gaven, een gave van God was.

Tengevolge van haar diepe aanhankelijkheid aan de Zwarte Lieve Vrouw van Einsiedeln vindt men zo vaak de Moeder van God als onderwerp van haar kunstwerken.

Haar schilderijen die  het Magnificat en de Rozenkrans uitbeelden behoren zeker tot haar meest bekende werken.

Aan dit oeuvre kunnen we zeker de reeks “Rex tuus venit” toevoegen , dat het leven van Jezus uitbeeldt vanaf zijn blijde intocht in Jeruzalem tot zijn ontmoeting met de Leerlingen van Emmaüs.

Het toppunt van creativiteit in haar kunstwerken is wellicht bereikt met haar “Kruisweg”. Deze 14 staties die de Passie van Christus beschrijven kunnen gezien worden in een kerk nabij Reikjavik in IJsland, waar ze de gelovigen begeleiden in hun gebeden.

Bradi heeft tot haar dood op 2 october 2007 in België geleefd. De laatste jaren, leefde ze teruggetrokken en ietwat geisoleerd van het publiek. Zij is dan ook opgehouden met schilderen omdat haar gezondheidstoestand het niet meer toeliet.

Ze maakte echter één uitzondering door de 15de statie van de Kruisweg te schilderen : de “Verrijzenis”.

Ze schilderde dit werk op vraag van de organisatie  “Kerk in Nood”. Ze voelde zich nauw verbonden met de geest van dit evangelisch-sociaal werk (lees hier).

De schilderkunst van Bradi heeft een wereldwijde vermaardheid. Zij beoordeelde nooit haar schilderijen want die taak liet ze over aan haar of hem die haar werk bekeek.

Bekijk de Bradi Barth video

Bekijk de Bradi Barth video

Uw taal / Votre langue / Your language / Su idioma